Podsumowania i plany

Oto brakujące wpisy podsumowujące pracę wykonaną w poprzednich latach budowy:

Plany 2013

Podsumowanie i plany 2013/2014

Podsumowanie i plany 2014/2015

Podsumowanie i plany 2015/2016